Φλεβικές Παθήσεις

Γνωρίστε τα πάντα σχετικά με τις φλεβικές παθήσεις. Ποια είναι τα πιθανά αίτια ύπαρξης τους & πως γίνεται η σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση τους

Φλεβική Θρόμβωση

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

Θρομβοφλεβίτιδα (ή φλεβική θρόμβωση) είναι μια φλεγμονή του βλεννογόνου της φλέβας λόγω της παρουσίας ενός θρόμβου αίματος.