Αγγειακές προσπελάσεις

Γνωρίστε τα πάντα σχετικά με τις αγγειακές προσπελάσεις. Ποια είναι τα είδη τους & πώς γίνεται η επιλογή μεταξύ τους

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας

Προσωρινός κεντρικός φλεβικός καθετήρας

Αν χρειαστεί επειγόντως αιμοκάθαρση και δεν υπάρχει αγγειακή προσπέλαση (φίστουλα ή μόσχευμα) ή αν η υπάρχουσα αγγειακή προσπέλαση θρομβωθεί, τότε μπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση ενός προσωρινού κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Ο καθετήρας αυτός τοποθετείται στα πλάγια του λαιμού (έσω σφαγίτιδα φλέβα), το άνω μέρος του θώρακα (υποκλείδιος φλέβα) ή τη βουβωνική περιοχή (μηριαία φλέβα). Ο καθετήρας αυτός θα παραμείνει μέχρι να δημιουργηθεί και ωριμάσει μία φίστουλα ή ένα μόσχευμα.

Μόνιμος κεντρικός φλεβικός καθετήρας

Αν δεν υπάρχουν κατάλληλα αγγεία (αρτηρίες και φλέβες) στα άνω και τα κάτω άκρα για τη δημιουργία φίστουλας ή την τοποθέτηση μοσχεύματος, η επόμενη λύση είναι ο μόνιμος κεντρικός φλεβικός καθετήρας. Ονομάζεται μόνιμος γιατί μπορεί να παραμείνει για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τοποθετείται στα ίδια σημεία όπως και ο προσωρινός κεντρικός φλεβικός καθετήρας και διαφέρει από αυτόν κατά το ότι ο μόνιμος καθετήρας περνάει μέσα από ένα τούνελ κάτω από το δέρμα που μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο μόνιμος κεντρικός φλεβικός καθετήρας έχει τον υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης και θρόμβωσης σε σχέση με τις άλλες λύσεις (φίστουλες και μοσχεύματα) και για το λόγο αυτό αποτελεί την τελευταία επιλογή.