Αγγειακές προσπελάσεις

Γνωρίστε τα πάντα σχετικά με τις αγγειακές προσπελάσεις. Ποια είναι τα είδη τους & πώς γίνεται η επιλογή μεταξύ τους

Αυτόλογη αρτηριοφλεβική επικοινωνία (fistula)

Αυτόλογη αρτηριοφλεβική επικοινωνία (fistula)

Ο καλύτερος τύπος αγγειακής προσπέλασης είναι η λεγόμενη φίστουλα (fistula). Αυτή δημιουργείται συνδέοντας μία αρτηρία με μία επιφανειακή φλέβα που θα είναι εύκολο να παρακεντηθεί αργότερα. Οι αρτηρίες είναι τα αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς την περιφέρεια. Οι φλέβες είναι τα αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα πίσω στην καρδιά. Όταν συνδέσουμε μια αρτηρία με μια φλέβα, η φλέβα αναπτύσσεται, η διάμετρός της δηλαδή μεγαλώνει και το τοίχωμά της γίνεται πιο παχύ, καθιστώντας ευκολότερη την τοποθέτηση των βελόνων για αιμοκάθαρση. Αυξάνεται επίσης πολύ η ροή του αίματος μέσα στη φλέβα, έτσι ώστε μεγάλη ποσότητα αίματος (300 ml/min) να μπορέσει να περάσει από το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης.

Η αυξημένη ροή αίματος μέσω της φίστουλας μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή κατά την ψηλάφηση σαν ένα συνεχές τρίξιμο, που ονομάζεται ρίζος.

Η φίστουλα αποτελεί την προτιμώμενη αγγειακή προσπέλαση λόγω του χαμηλού ποσοστού μόλυνσης και, κυρίως, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής της.

Η θέση της φίστουλας

Η πρώτη επιλογή για τη δημιουργία μιας φίστουλας είναι ο καρπός και η δεύτερη η πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα. Επιλέγουμε το μη κυρίαρχο άνω άκρο, δηλαδή το αριστερό χέρι για τους δεξιόχειρες και το δεξιό για τους αριστερόχειρες, επειδή είναι το άκρο που χρησιμοποιείται λιγότερο στην καθημερινή ζωή.

Η επέμβαση

Η επέμβαση πραγματοποιείται με μία μικρή τομή στον καρπό ή την πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα. Αυτό γίνεται με τοπική αναισθησία και διαρκεί περίπου μία ώρα. Ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο αμέσως μετά.

Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί η φίστουλα, απαιτείται ένας χρόνος 6 εβδομάδων συνήθως, μέχρι να «ωριμάσει» η φίστουλα και να μπορέσει να παρακεντηθεί.

Προφυλάξεις μετά την επέμβαση

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής θα πρέπει:

  • να μη φοράει ρολόι, βραχιόλι ή ρούχα που είναι πολύ σφιχτά στην πλευρά της φίστουλας, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του αίματος
  • να μην πιέσει τη φίστουλα όταν ξαπλώνει
  • να μη μετράει την αρτηριακή του πίεση από το χέρι στο οποίο βρίσκεται η φίστουλα
  • να μην επιτρέψει τη λήψη αίματος από το χέρι αυτό