Αγγειακές προσπελάσεις

Γνωρίστε τα πάντα σχετικά με τις αγγειακές προσπελάσεις. Ποια είναι τα είδη τους & πώς γίνεται η επιλογή μεταξύ τους

Αρτηριοφλεβικό μόσχευμα

Αρτηριοφλεβικό μόσχευμα

Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες επιφανειακές φλέβες για τη δημιουργία φίστουλας, η επόμενη λύση είναι η τοποθέτηση ενός αρτηριοφλεβικού μοσχεύματος, δηλαδή ενός συνθετικού ή βιοσυνθετικού σωλήνα ανάμεσα σε μία αρτηρία και μία φλέβα.

Τα μοσχεύματα αποτελούν τη δεύτερη επιλογή, μετά τις φίστουλες, λόγω της πιθανότητας μόλυνσης αλλά και γιατί έχουν μικρότερο χρόνο ζωής. Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι η στένωση της φλεβικής αναστόμωσης, του σημείου δηλαδή που το μόσχευμα ενώνεται με τη φλέβα. Η στένωση της φλεβικής αναστόμωσης δεν έχει σχέση με τις παρακεντήσεις ούτε με τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης και δεν μπορεί να προληφθεί. Μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί όταν διαγνωσθεί, με αγγειοπλαστική (μπαλονάκι).

Η θέση του μοσχεύματος

Τα αρτηριοφλεβικά μοσχεύματα τοποθετούνται κατά προτίμηση στα άνω άκρα, στον πήχη δηλαδή ή το βραχίονα, σε ορισμένες όμως περιπτώσεις μπορούν να τοποθετηθούν και στους μηρούς.

Η επέμβαση

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και διαρκεί περίπου μία ώρα. Λόγω της τοποθέτησης του συνθετικού υλικού (μοσχεύματος) θα πρέπει να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης αντιβίωση, για την αποφυγή μόλυνσης του μοσχεύματος. Ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο αμέσως μετά.

Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί το μόσχευμα, απαιτείται ένας χρόνος 4 εβδομάδων συνήθως, μέχρι να μπορέσει να παρακεντηθεί, αν και υπάρχουν μοσχεύματα άμεσης παρακέντησης που μπορούν να παρακεντηθούν αμέσως.